Tuyết chợt tan gặp xuân nơi đất khách,
Sầu dâng cao khi đưa mắt nhìn quanh.
Những hoa dương nhuộm vàng màu chia cách,
Trước gió đông nhảy múa vạn vạn cành.

tửu tận tình do tại