Đẫm sương đêm cung thoa keo cứng
Gió trên cao, ngợp bóng trăng tròn
Xe vua chim lượn theo luôn
Nhạn rơi sau tiếng dây buông lạnh lùng

tửu tận tình do tại