Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 13:49

郡中即事其二

紅衣落盡暗春殘,
葉上秋光白露寒。
越女含情已無限,
莫教長袖倚闌干。

 

Quận trung tức sự kỳ 2

Hồng y lạc tận ám xuân tàn,
Diệp thượng thu quang bạch lộ hàn.
Việt nữ hàm tình dĩ vô hạn,
Mạc giao trường tụ ỷ lan can.

 

Dịch nghĩa

Các cánh hoa hồng đã rụng hết, ám chỉ mùa xuân đã tàn,
Vẻ thu đã về trên lá và trong các hạt móc lạnh.
Người con gái đa sầu đa cảm xúc động trước cảnh vật,
Đừng có tì cánh tay áo dài trên lan can, hỡi cô bé!


Năm 808, tác giả đang làm giám sát ngự sử, vì có lỗi bị biếm làm thứ sử Tư Châu, nay là huyện Tư Trung, tỉnh Tứ Xuyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã tàn, cánh hồng rụng sạch
Vẻ thu về móc lạnh, lá vàng
Cảm sầu cô gái đa đoan
Đừng tì tay áo lan can, bẩn nào

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cánh hồng rụng hết, mùa xuân tàn,
Móc lạnh lá vàng thu đã sang.
Cô gái đa sầu qua cảnh vật,
Đừng tì tay áo tựa lan can!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời