Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 22:03

郡中即事

紅衣落盡暗香殘,
葉上秋光白露寒。
越女含情已無限,
莫教長袖倚欗杆。

 

Quán trung tức sự

Hồng y lạc tận ám hương tàn,
Diệp thượng thu quang bạch lộ hàn.
Việt nữ hàm tình dĩ vô hạn,
Mạc giáo trường tụ ỷ lan can.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Xiêm hồng rơi hết thoáng hương tàn
Trên lá màu thu móc trắng hàn
Gái Việt u tình đã vô hạn
Đừng cho vạt múa tựa lan can


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân đã tàn, cánh hồng rụng sạch
Vẻ thu về móc lạnh, lá vàng
Cảm sầu cô gái đa đoan
Đừng tì tay áo lan can, bẩn nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Áo hồng rơi mất mờ hương tàn
Trên lá sương thu ánh trắng tràn.
Gái Việt ôm tình như vô hạn,
Đừng cho tay áo vướng lan can.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời