Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Tam Hương dịch (4)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 13:46

過三鄉望女兒山早歲有卜筑之志

女兒山頭春雪消,
路傍仙杏發柔條。
心期欲去知何日,
惆悵回東上野橋。

 

Quá Tam Hương vọng Nữ Nhi sơn tảo tuế hữu bốc củng chi chí

Nữ Nhi sơn đầu xuân tuyết tiêu,
Lộ bàng tiên hạnh phát nhu điều.
Tâm kỳ dục khứ tri hà nhật,
Trù trướng hồi đông thướng dã kiều.

 

Dịch nghĩa

Tuyết mùa xuân trên đầu núi Nữ Nhi đã tan,
Bên đường cây hạnh tiên đã mọc ra lộc non.
Lòng muốn (cất nhà) mà vẫn chưa biết ngày nào mới làm được,
Buồn bã bước lên cây cầu quê dẫn về hướng đông.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đầu núi Nữ Nhi tuyết đã tan
Hạnh tiên ra lộc đứng bên đàng
Cất nhà lòng muốn kỳ chưa biết
Buồn bã lên cầu trở lại đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuyết xuân đầu núi Nữ Nhi tan
Cây hạnh bên đường mọc nhánh mềm
Nhớ hẹn muốn đi chưa rõ lúc
Bồi hồi đông ngóng dạo cầu hoang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuyết xuân đầu núi Nữ Nhi mòn,
Cây hạnh bên đường ra lộc non.
Lòng muốn cất nhà chưa biết lúc,
Lên cầu buồn bã dẫn về đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời