Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:01

夜聽琵琶其三

破撥聲繁恨已長,
低鬟斂黛更摧藏。
潺湲隴水聽難盡,
並覺風沙繞杏梁。

 

Dạ thính tỳ bà kỳ 3

Phá bát thanh phồn hận dĩ trường,
Đê hoàn liễm đại cánh tồi tàng.
Sàn viên Lũng thuỷ thính nan tận,
Tịnh giác phong sa nhiễu hạnh lương.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của caonguyen @www.tvvn.org

Sầu hận triền miên trong tiếng nhạc,
Ủ ê mày liễu biếng tân trang.
Nước tuôn sông Lũng nghe không dứt,
Cát chạy gió reo chốn gác vàng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngón đàn hay kéo dài nỗi hận
Tóc mai dài không phấn sắc tàn
Rì rào sông Lũng không ngừng
Gió còn thổi cát bay quanh lâu đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Triền miên tiếng nhạc hận dài,
Ủ ê mày liễu biếng cài tóc mai.
Nước tuôn sông Lũng nghe hoài,
Dió reo cát chạy vòng xoay gác vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời