Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 10:37

建節後偶作

拋卻弓刀上砌臺,
上方臺榭與雲開。
山僧見我衣裳窄,
知道新從戰地來。

 

Kiến tiết hậu ngẫu cảm

Phao khước cung đao thướng thế đài,
Thượng phương đài tạ dữ vân khai.
Sơn tăng kiến ngã y thường trách,
Tri đạo tân tòng chiến địa lai.

 

Dịch nghĩa

Cởi bỏ cung đao, bước trên bậc đá lên đài cao,
Trên đài có nhà ở, mây cũng vừa mở ra.
Vị sư miền núi gặp tôi trong bộ đồ chật hẹp,
Được biết ông vừa từ chiến địa trở về.


Năm 836 tác giả được chỉ định về Đông Xuyên coi việc quân, ông viết bài này sau lễ nhậm chức.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cởi cung đao bước lên thềm đá
Trên đài cao mây mở trước nhà
Vị sư áo chật bước ra
Mới hay từ chiến địa xa vừa về

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cung đao cởi bỏ lên thềm đài
Cây cối trên đài mở với mây
Sư núi thấy ta mang áo chật
Nói rằng chiến địa mới về đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cung đao cởi bỏ, lên đài cao,
Nhà ở đài mây mở cũng vào.
Sư núi gặp tôi áo chật hẹp,
Ông từ chiến địa trở vừa về sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời