Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:20

Giai nhân hà tất kiều như ngọc,
Chữ duyên may đạp đổ cái hồng nhan.
Kìa những người xe ngựa chan chan,
So ngón kẽ đã thua nhau ngàn với vạn.
Mai phóng hạnh tiên tiếu hạnh vãn,
Hạnh khai mai hậu thán mai suy.

Xin đừng đem tài sắc đánh ghen chi,
Trăm năm ấy đường đi lối bước.
Nhắn những kẻ đường mây bước trước,
Hãy dừng roi đợi kẻ sau này.
Chắc rằng ai dở ai hay.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962