Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: tình yêu (764) cỏ (19)

Đăng bởi LUC BINH vào 28/10/2014 15:30

Tặng Trương Kim Anh

Trên bãi cỏ ấy,
Có ngọn cỏ rất xanh.
Đâm vào bàn chân người con gái.
Đâm vào bàn chân người con trai.
Bốn bàn chân trần truồng,
Trên bãi cỏ rất xanh.

Trên bãi cỏ ấy,
Có loài hoa xấu hổ.
Khép dưới bàn chân người con gái.
Khép dưới bàn chân người con trai.
Bốn bàn chân trần truồng.
Trên bãi cỏ rất xanh.

Trên bãi cỏ ấy,
Có những giọt sương mai
Đọng trên những lá cỏ.
Vỡ dưới bàn chân người con gái.
Vỡ dưới bàn chân người con trai.
Bốn bàn chân trần truồng,
Trên bãi cỏ rất xanh.

Trên bãi cỏ ấy,
Có bày chim se sẻ.
Bay từ bàn chân người con gái.
Bay từ bàn chân người con trai.
Bốn bàn chân trần truồng,
Trên bãi cỏ rất xanh.

Trên bãi cỏ ấy,
Êm mượt như nhung.
Có hai bàn chân đùa trẻ.
Hai bàn chân trần truồng nhỏ bé,
Trên bãi cỏ rất xanh.


Quân trường Thủ Đức, 16-9-1968