Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Nguyễn Thượng Hiền (2)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2015 14:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/04/2020 16:33

承教和二甲進士阮尚賢詩

奕棋世局一茫茫,
百戰猶圖報我王。
忠孝孤臣完節重,
神仙福景住春長。
前身合作閒花草,
塵夢須聞逐稻糧。
何想采芝餐菊處,
山河遺恨未能忘。

 

Thừa giáo hoạ nhị giáp Nguyễn Thượng Hiền thi

Dịch kỳ thế cục nhất mang mang,
Bách chiến do đồ báo ngã vương.
Trung hiếu cô thần hoàn tiết trọng,
Thần tiên phúc cảnh trú xuân trường.
Tiền thân hợp tác nhàn hoa thảo,
Trần mộng tu văn trục đạo lương.
Hà tưởng thái chi xan cúc xứ,
Sơn hà di hận vị năng vương (vong).

 

Dịch nghĩa

Cuộc đời như bàn cờ, xem ra man mác
Trăm trận đánh còn mưu toan để báo ơn vua.
Kẻ cô thần trung hiếu được vẹn tiết là trọng,
Nơi cõi phúc bậc thần tiên được hưởng cảnh xuân đài
Đời trước có lẽ chỉ là giống cỏ hoa nhàn nhã,
Mộng trần thẹn nghe câu chuyện chạy theo đấu gạo nắm kê.
Nghĩ xa xôi đến chỗ hái cỏ chi ăn hoa cúc,
Mối di hận đối với non sông chưa thể quên được.


Nguồn: Xứ Đoài thơ, Quỹ Hỗ trợ Văn chương & Cuộc sống biên soạn, NXB Hội nhà văn, 2012

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Mênh mang đời giống một bàn cờ
Trăm trận mưu cầu báo đáp vua
Trung hiếu bề tôi hằng trọng giữ
Trường xuân thần thánh chẳng buồn lo
Cỏ hoa trước sống bao nhàn nhã
Cơm gạo nay nghe bấy thẹn thò
Hoa cúc cỏ chi tìm chỗ hái
Non sông hận cũ chẳng phai mờ.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cuộc đời man mác bàn cờ,
Mưu cầu trăm trận thắng thờ vua chung.
Cô thần vẹn tiết hiếu trung,
Thần tiên được hưởng phúc trong xuân toà.
Đời xưa nhàn nhã cỏ hoa,
Mộng trần thẹn chuyện gạo hoà nắm kê.
Cỏ chi hoa cúc hái về,
Non sông di hận chưa hề quên đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời