Ít nhất giờ phút ấy
Quảng trường thật bình yên
Diều ơi, diều bay lên

Mặc ngai vàng nghìn năm
Vẫn mơ về quyền lực
Mặc vết xích xe tăng
Đã cày vào ký ức

Diều bay lên cung trăng
Trường Thành như sợi chỉ
Khi ta cao hơn ta
Quyền lực thành vô nghĩa

Diều ơi, diều bay lên
Cho quảng trường bình yên.


Nguồn: Báo Tiền phong, ngày 16-11-2003