Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Hạng Tư (1)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2013 03:59

贈項斯

幾度見詩詩總好,
及觀標格過於詩。
平生不解藏人善,
到處逢人說項斯。

 

Tặng Hạng Tư

Kỷ độ kiến thi thi tổng hảo,
Cập quan tiêu cách quá ư thi.
Bình sinh bất giải tàng nhân thiện,
Đáo xứ phùng nhân thuyết Hạng Tư.

 

Dịch nghĩa

Mấy lần được xem thơ ông, bài nào cũng hay,
Đức hạnh của ông còn tốt đẹp hơn thơ.
Nếu trong đời chưa hiểu tính tốt ẩn trong con người thế nào,
Đi đâu, hỏi ai, người ta cũng nói về Hạng Tư.


Hạng Tư: thi nhân nổi tiếng đời Đường, đã để lại 96 bài thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xem nhiều thơ, thơ đều trác tuyệt
Xét tác phong còn tốt hơn thơ
Thiện tâm nếu hiểu lơ mơ
Hỏi ai cũng chỉ Hạng Tư điển hình

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mấy bận xem thơ thơ chất tốt
Nay coi cốt cách vượt hơn thơ
Bình thường không biết người hiền ẩn
Chốn chốn đều nghe nói Hạng Tư.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời