Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (14 bài)
Tạo ngày 30/03/2022 23:19 bởi tôn tiền tử
Dương Hữu Tự 楊有自 đỗ tiến sĩ khoa Mậu Dần niên hiệu Diên Ninh thứ 5 (1458) đời Lê Nhân Tông.