薛司空自青州歸朝

天眷君陳久在東,
歸朝人看大司空。
黃河岸畔長無事,
滄海東邊獨有功。
已變畏途成雅俗,
仍過舊里揖秋風。
一門累葉凌煙閣,
次第儀形漢上公。

 

Tiết tư không tự Thanh Châu quy triều

Thiên quyến Quân Trần cửu tại đông,
Quy triều nhân khán đại tư không.
Hoàng hà ngạn bạn trường vô sự,
Thương hải đông biên độc hữu công.
Dĩ biến uý đồ thành nhã tục,
Nhưng quá cựu lý ấp thu phong.
Nhất môn luỹ diệp Lăng Yên các,
Thứ đệ nghi hình Hán thượng công.

 

Dịch nghĩa

Trời thương Quân Trần ở miền đông đã lâu,
Về triều người ta được thấy quan lớn tư không.
Hai bên bờ sông Hoàng Hà được bình yên lâu dài,
Một mình ông có công giữ gìn bờ biển đông tốt.
Đã biến con đường đáng sợ thành con đường phong tục tốt,
Vẫn thường về quê cũ đón gió thu.
Một nhà có nhiều người được ghi công trên gác Lăng Yên,
Lần lượt noi gương ngài Hán thượng công.


Tiết tư không tức Tiết Bình. Thanh Châu nay trong tỉnh Sơn Đông. Khi còn ở Thanh Châu, Tiết Bình làm thứ sử.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Vua đoái thương ngài lâu ở đông
Về triều, người ngắm đại tư không
Bờ sông Hoàng đó luôn vô sự
Bên biển xanh kia riêng có công
Đã đổi đường nguy thành nhà tục
Lại qua làng cũ vái thu phong
Một nhà đã lắm đời Yên các
Lần lượt còn theo Hán thượng công


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quân Trần ở miền đông đã bộn
Về triều thành quan lớn tư không
Hoàng Hà vô sự hanh thông
Biển đông đạt được nhiều công về mình
Đường dữ dằn biến thành đường tốt
Thường về quê đón tiếp thu phong
Một nhà có tượng gác Lăng
Noi gương ngài Hán thương công đời đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời