送人過衛州

憶昔征南府內遊,
君家東合最淹留。
縱橫聯句長侵曉,
次第看花直到秋。
論舊舉杯先下淚,
傷離臨水更登樓。
相思前路幾回首,
滿眼青山過衛州。

 

Tống nhân quá Vệ Châu

Ức tích chinh nam phủ nội du,
Quân gia đông hợp tối yêm lưu.
Tung hoành liên cú trường xâm hiểu,
Thứ đệ khán hoa trực đáo thu.
Luận cựu cử bôi tiên hạ lệ,
Thương ly lấm thuỷ cánh đăng lâu.
Tương tư tiền lộ kỷ hồi thủ,
Mãn nhãn thanh sơn quá Vệ Châu.


Vệ Châu: nay là huyện Kỳ, tỉnh Hà Nam.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ năm xưa đi nam trong phủ
Chủ khách đầy đủ mặt quân gia
Tung hoành đến sáng thơ ca
Xuân qua thu đến xem hoa bao lần
Luận chuyện xưa rượu nâng rơi lệ
Đau biệt ly lầu khẽ khóc thương
Quay đầu lại mãi trên đường
Núi non đầy mắt bên sườn Vệ Châu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhớ xưa rong chơi về nam phủ
Được bạn thân lưu giữ lại nhà
Luận bàn tới sáng thi ca
Xem hoa sau trước thu đà tái lai
Nâng ly nhắc chuyện rơi lệ trước
Thương biệt ly lúc bước lên lầu
Nhớ nhau mấy độ quay đầu
Núi xanh mắt dõi Vệ Châu xa mờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời