送奉庭法師歸安南

故鄉南越外,
萬里白雲風。
經綸辭天去,
香花入海逢。
鷺濤清梵徹,
蜃閣化城重。
心到長安陌,
交州後夜鐘。

 

Tống Phụng Đình pháp sư quy An Nam

Cố hương nam Việt ngoại,
Vạn lý bạch vân phong.
Kinh luân từ thiên khứ,
Hương hoa nhập hải phùng.
Lộ đào thanh phạm triệt,
Thận các hoá thành trùng.
Tâm đáo Trường An mạch,
Giao Châu hậu dạ chung.

 

Dịch nghĩa

Quê quán ở ngoài phía nam đất Việt,
Nơi đó mây trắng bay vạn dặm.
Có tài trị quốc nhưng từ khước thiên tử vời,
Ra vùng biển sống với hoa thơm.
Thông hiểu pháp thanh tịnh sạch như con cò tắm sóng,
Lẽ vô thường biến ao sò hến hoá trường thành.
Tâm còn trên đường ở Trường An,
Nhưng cảm được tiếng chuông sau đêm điểm từ Giao Châu.


An Nam gọi tắt của An Nam đô hộ phủ, là một đơn vị hành chánh đời Đường đặt ra để cai quản đất đai chiếm được của Việt Nam thời cổ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quê quán ngoài phía nam đất Việt
Mây trắng bay xa tít muôn trùng
Có tài từ khước vua dùng
Ẩn cư vùng biển với rừng hoa thơm
Hiểu pháp tịnh sạch không như sóng
Lẽ vô thường biến vũng hoá thành
Trường An còn bước trên đường
Nhưng tâm cảm được chuông vùng Giao Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Quê xa Nam Việt cũ
Muôn dặm núi mây vương
Tài đảm rời kinh khuyết
Hoa thơm tới cố hương
Sóng cò vang tiếng phạm
Gác hến hoá cung tường
Xin nhớ Trường An đã
Rồi khua khánh Việt Thường


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời