Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (275 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Trần Đông Phong (1 bài)
- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 28/09/2016 22:07 bởi tôn tiền tử
Dương Bằng 楊憑 tự Hư Thụ 虚受, người Hoằng Nông, trọng khí tiết, kết bạn cùng Mục Chất 穆質, Hứa Mạnh Dung 許孟容, Lý Dung 李鄘, Quyền Đức Dư 權德輿. Ông cùng hai em là Dương Ngưng 楊凝, Dương Lăng 楊凌 đều đỗ tiến sĩ. Ông từng giữ các chức Tiết độ phủ, Giám sát ngự sử, Hồ Nam quan sát sứ, quan đến Kinh Triệu doãn.