Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2016 22:10

贈竇牟

直用天才眾卻瞋,
應欺李杜久為塵。
南荒不死中華老,
別玉翻同西國人。

 

Tặng Đậu Mâu

Trực dụng thiên tài chúng khước sân,
Ưng khi Lý Đỗ cửu vi trần.
Nam hoang bất tử trung hoa lão,
Biệt ngọc phiên đồng tây quốc nhân.

 

Dịch nghĩa

Việc dùng thiên tài hiện nay làm công chúng cau mày tức giận,
Vì từ lâu đã coi nhẹ Lý Bạch và Đỗ Phủ như tro bụi.
Việc này không làm miền nam hoang sơ chết, mà làm cho tinh hoa miền trung nguyên già lão đi,
Phải làm như những nước ở phương tây, họ biết phân biệt ngọc với đá.


Tiêu đề có bản chép Đậu Lạc Dương Mậu kiến giản thiên chương, ngẫu tặng tuyệt cú (Thấy bài văn của Đậu Mâu ở Lạc Dương, ngẫu hứng tặng lại bài tuyệt cú này).

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dùng thiên tài làm công chúng giận
Lý Đỗ đều ôm hận bụi tro
Nam hoang khoẻ, trung nguyên già
Người tây ngọc đá phân ra rõ ràng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trọng dụng người tài bị nguýt lườm
Coi khinh Lý Đỗ như bùn đất
Nơi nghèo không chết phồn hoa yếu
Hãy học người tây chọn ngọc vàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thiên tài trọng dụng dân cau mày,
Coi tựa bụi tro Lý Đỗ tài.
Không chết miền nam, miền bắc lão,
Ngọc vàng phân biệt học phương tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời