Sông quanh co lửng lơ mây dạo
Mồ mả xanh, quạ náo chiều tàn
Đừng lên cao nhất lan can
Tai nghe mắt thấy càng chan chứa buồn

tửu tận tình do tại