Ôi những kẻ dân ta nghèo đói,
Có biết rằng nông nỗi bởi ai.
Cả năm đòn gánh trên vai,
Mồ hôi nước nắt không tài kiếm ra.
Nào lĩnh phái các toà các sở,
Nào thu tiền các chợ các ti.
Mấy lần thuế lại thuế đi,
Kiếm không đủ thuế lấy gì mà ăn?
Con với vợ mặt nhăn vì đói,
Mà thuế sưu cứ trói lấy tiền.


Nguồn: Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 4, NXB Văn hoá Thông tin, 2002