Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 00:34

Những rầu song cũng gượng cùng vui,
Họp mặt nhau đây đủ sướng rồi.
Lưu lạc thành gia nơi đất khách,
Thuốc men nổi tiếng bậc thầy đời.
Chữa người thì dễ, xoay trời khó,
Cứu quốc chưa thành, hoạt chúng chơi.
Tương biệt ân cần xin bảo trọng,
Cơ duyên hội ngộ hãy còn dài.


Nguồn: Chương Thâu, Dương Bá Trạc: con người và thơ văn, NXB Phụ nữ, 2004