Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 15:44

書懷寄劉五

風波名路壯心殘,
三徑荒涼未得還。
病起東陽衣帶緩,
愁多騎省鬢毛班。
五年書命塵西閣,
十古移文愧北山。
獨憶瓊林苦霜霰,
清樽歲晏強酡顏。

 

Thư hoài ký Lưu ngũ

Phong ba danh lộ tráng tâm tàn,
Tam kính hoang lương vị đắc hoàn.
Bênh khởi Đông Dương y đới hoãn,
Sầu đa Kỵ Tỉnh mấn mao ban.
Ngũ niên thư mệnh trần Tây các,
Thiên cổ di văn quý Bắc san.
Độc ức Quỳnh Lâm khổ sương tản,
Thanh tôn tuế án cưỡng đà nhan.

 

Dịch nghĩa

Sóng gió đường công danh khiến nguôi lòng hăng hái
Chưa được về khiến ba lối đi hoang vắng
Đông Dương khi ốm dậy đai áo rộng ra
Kỵ Tỉnh buồn nhiều râu tóc bạc
Năm năm mệnh sách bụi phủ gác Tây
Nghìn thuở “Di văn” thẹn với núi Bắc san
Riêng nhớ khổ vì sương tuyết ở Quỳnh Lâm
Cạn chén cuối năm mặt gượng hồng.


Bài này tuyển từ Vũ Di tân tập quyển 5, bản Tứ khố toàn thư. Tác giả ốm lâu xin nghỉ không được, làm bài này gửi cho Lưu Quân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sóng gió đường danh dạ nguội dần
Chưa về ba lối để hoang tàn
Đông Dương ốm dậy đai thêm rộng
Kỵ Tỉnh buồn luôn tóc đã cằn
Tây các năm năm nhoà mệnh sách
Bắc sơn nghìn thuở thẹn “Di văn”
Quỳnh Lâm riêng nhớ mùa sương tuyết
Gượng chén cuối năm mặt nóng ran.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sóng gió công danh khiến nguội lòng,
Chưa về ba lối để hoang lương.
Đông Dương ốm dậy quần đai rộng,
Kỵ Tỉnh buồn nhiều tóc trắng bông.
Tây các năm năm mờ mệnh sách,
Di văn nghìn thuở thẹn non sông.
Quỳnh Lâm riêng khổ vì sương tuyết,
Cạn chén cuối năm mặt gượng hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời