獨步趙王祠

未知佛子心如此,
分國君臣本為仁。
對李忠貞天白日,
講和姻誼地留恩。
不義安能由義立,
取國難尋保國雲。
獨步神祠千古在,
雄風振泊大安春。

 

Độc Bộ Triệu Vương từ

Vị tri Phật Tử tâm như thử,
Phân quốc Quân Thần bản vị nhân.
Đối Lý trung trinh thiên bạch nhật,
Giảng hoà nhân nghị địa lưu ân.
Bất nghĩa an năng do nghĩa lập,
Thủ quốc nan tầm bảo quốc vân.
Độc Bộ thần từ thiên cổ tại,
Hùng phong chấn bạc Đại An xuân.

 

Dịch nghĩa

Không lượng được tấm lòng của Lý Phật tử là thế,
Nên chia nước làm hai ở bãi Quân Thần, vốn từ sự nhân đức.
Với họ Lý, trung thành sáng tỏ tựa ban ngày,
Đồng ý giảng hoà kết thông gia, muốn để lại ơn đức.
Đã bất nghĩa thì sao có thể đứng lên từ việc nghĩa,
Cướp nước của người thì kiếm đâu ra phép giữ nước.
Đền Độc Bộ ngàn xưa vẫn còn ở đó,
Tiếng anh hùng lừng lẫy tốt đẹp với mùa xuân trên đất Đại An.


Triệu Vương tức Triệu Quang Phục, vốn là tướng của Lý Nam Đế, có công đánh bại cuộc xâm lược của nhà Lương năm 550, xưng vương lấy hiệu là Triệu Việt Vương, giữ đô ở Long Biên. Lý Phật Tử là cháu họ của Lý Nam Đế cũng xưng vương, vốn được Triệu Việt Vương nể Lý Nam Đế nên chia đất cai quản, lấy bãi Quân Thần làm ranh giới, lại gả con gái là Cảo Nương cho con trai của Phật Tử là Nhã Lang. Có được thông tin nội ứng từ con trai, Lý Phật Tử đã lợi dụng lúc Việt Vương sơ hở, năm 571 mang quân đánh úp. Triệu Việt Vương thua đem con gái chạy đến cửa biển Đại Nha (sông Đáy), nhảy xuống biển tự vẫn.

Đền thờ Triệu Vương ở thôn Độc Bộ, xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, cửa đền trông ra sông Đáy. Đền cũ bị lở xuống sông, dưới thời Lê Trung Hưng địa phương phục hồi để lấy nơi thờ phụng.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Nào hay Phật Tử thế đâu
Quân Thần chia nước ngõ hầu vì nhân
Trong tâm đối Lý ân cần
Giảng hoà duyên kết Tấn Tần với nhau
Nghĩa không trọn vẹn trước sau
Kiếm sao được phép dài lâu mà hòng
Đền thần Độc Bộ nay trông
Anh hùng để dấu khắp vùng Đại An

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Không lượng tấm lòng Phật tử đâu,
Quân Thần hai nước chia hai đầu.
Trung thành với Lý ngày càng tỏ,
Đồng ý giảng hoà giao kết sao?
Bất nghĩa sao còn làm việc nghĩa,
Xâm lăng giữ nước phép đâu nào.
Ngàn xưa Độc Bộ đền còn đó,
Lừng lẫy Đại An xuân tự hào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời