Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tuỳ)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Thúc Bảo (1 bài)
- Tiết Đạo Hành (1 bài)
- Ngu Thế Nam (5 bài)
- Lý Bách Dược (1 bài)
- Giang Tổng (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (1 bài)
Tạo ngày 03/09/2016 06:24 bởi tôn tiền tử
Dương Đạt 楊達 (548-612) tự Sĩ Đạt 士達, là dòng dõi tông thất nhà Tuỳ, con của Dương Thiệu 楊紹, em trai của Dương Hùng 楊雄. Ông thi đỗ dưới triều Bắc Chu, làm Nội sử hạ đại phu. Năm 581, nhà Tuỳ lập, ông làm Cấp sự hoàng môn thị lang rồi thăng các chức Sử bộ thị lang, Thứ sử Thiện châu, Trịnh châu, Việt châu. Năm 595, làm Công bộ thượng thư. Năm 612, Tuỳ Dạng Đế chinh phạt Cao Câu Ly (Triều Tiên ngày nay), ông làm Hữu võ vệ tướng quân, rồi Tả quang lộc đại phu, đến tháng 5 năm đó thì chết trong quân ngũ, được truy phong Sử bộ thượng thư, tước Thuỷ An hầu, thuỵ là Cung 恭.