15.00
1 người thích
Từ khoá: Giêsu (1) thiên chúa ba ngôi (1) Giuse (1) gia đình (2)
Đăng ngày 25/01/2017 10:25, số lượt xem: 240

Khi ấy, ông Philípphê gặp ông Nathanaen và nói:
“Ðấng mà sách Luật Môsê và các ngôn sứ nói tới,
chúng tôi đã gặp:
đó là ông Giêsu, con ông Giuse, người Nadarét.”
(Ga 1, 45)

Chẳng phải chuyện tình cờ em gặp anh
Như cuộc hẹn mây ngàn với thông xanh
Hằng tỉ năm cha ta đã thu xếp
Độ nhân duyên của thiên chúa nhân lành
Được thai nghén để có ngày thông hiệp.

Trí tri em mở trang đời chầm chậm
Lúc nằm nôi cùng anh bên cỏ gấm
Được nghe bố thầm nguyện với “Giê-su!”
Tên anh đó cho lòng em thấm đẫm
Tình gia đình anh chia sớt lời ru.

Anh đã sớm dệt em bao mộng ước
Chốn bụi trần anh cho em ngắm ngước
Ngắm tình cha một "thiên chúa ba ngôi"
Trong lặng thầm em học làm dân nước
Của nước trời thờ một chúa mà thôi.

Sống bên anh, em dấn bước vào đời
Em tập tành yêu thương trong hôn phối
Cùng vợ hiền chung tay xây tình khối
Đàn cháu con hôm nay vào trẩy hội
Hội lao công thấm đẫm giọt mồ hôi.

Anh ơi anh
Dẫu mong manh
Chút lòng thành
Em trai nhỏ
Dâng về anh.

Em trai nhỏ, GX Mông Triệu, hừng sáng thứ Năm, 5/1/2017