Có cay có ngọt có bùi
Có đầu đắng lưỡi có mùi ngò gai
Hoa thơm thảo dại trần ai
Trăm ngàn vị lý dương gian đượm tình

Ta có lưỡi có mắt môi
Thì được nếm trải dọc đôi cuộc người
Đưa vào ý nhị cuộc đời
Vị nào cũng lý chơi vơi tâm hồn

Tạ ơn hướng Đấng Càn Khôn
Ban bao vị lý sinh tồn hồn thơ

Cái cảm được giữa lòng nhân của nhân loại
6-11-2015