Mắt đã nhạt tìm hương chiều lãng đãng
Giọt đen đen rớt ánh sệt vàng tuyền
Ngẫm cửa miệng nếm chút ngọt vào đắng
Làm sao len cho được đến cơ duyên.

Chầm chậm ngấm từ phin vào ngấn dạ
Nghiện ngập chưa tê chót lưỡi đầu môi
Chắt giọt đen ai giết thời gian rỗi
Chiết tự lòng vương vãi khắc giờ trôi.

Đàn ý tưởng chăn giữa vườn hoang tưởng
Tưởng thông ngàn tưởng cách mạng dọc ngang
Giọt sánh tan nhuộm mắt úa màu tang
Thôi nuốt vội, lạc chi vào vô hướng.

Tay chắp lại sóng huyền cho lòng lắng
Giữa đợi chờ trao đức nhẫn cho nhau
Tôi với bạn nấc phẩm giá vàng thau
Vị có đắng mà ngọt tình Tạo Hoá.

2/1/2017 Tâm giao cùng DMT.