Từng vạt mưa từng vạt mưa
Đã như trút nặng cánh rừng xưa
Đã chuyển dời sao vội vã
Đã tước lòng ai một giấc trưa

Lũ quyét năm nào khoét ruột sâu
Khoét vào lòng mẹ khoé mắt nâu
Toét tung hy vọng nương khoai sắn
Loét cả thịt da giữa trời ngâu.

Vạt mưa nay sạt núi đồi ồ ạt
Đắp núi tiền, thiên nhiên rũ nát
Con chốn thị thành mẹ chốn đồng quê
Quy hoạch da người ruộng vàng thất bát.

Vạt mưa tuôn thứ văn minh mì gói
Ngộ độc da vàng nhức buốt Âu Cơ
Miệng trẻ thơ nuốt luôn bao dấu hỏi
Tóc lầm than đầu đội cơn mưa đói.

Vạt mưa mai có chìa tay chia sẻ
Nghẫm mà nghe mở trí lòng lộ hé
Quy luật diệt vong quy luật thành toàn
Cùng nhân loại giữ bát cơm sứt mẻ.

28/10/2016