Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: vùng tối (1) sinh miền (1) Hê-rô-đê (1) chúa Giê-su (1)
Đăng ngày 03/02/2017 15:02, số lượt xem: 240

"Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi danh.
Có kẻ nói:“Đó là ông Gio-an Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.
”Kẻ khác nói:“Đó là ông Ê-li-a.”
Kẻ khác nữa lại nói:“Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.”
Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói:“Ông Gio-an, ta đã cho chém đầu, chính ông đã trỗi dậy!“
(Mc 6, 14-16)

Làm sao ngục tối phủ dầy
Không gian ngạo mạn hao gầy bóng qua
Làm sao quyền quý xa hoa
Xoá nhoà phẩm giá giao thoa đất trời
Làm sao tâm trí hợt hời
Vục vào phù phiếm bỏ rơi xác hồn?

Nghe chừng nghịch lý dại khôn
Quyền uy cai trị đã chôn tiếng lòng
Chết rồi chết cả tình trong
Hoá thành nô lệ thân vong bạc tiền
Cứng đơ giọt luỵ sinh miền
Đâu còn thương xót ưu phiền tiếng chê

Hê-rô-đê hỡi hồn mê
Hai ngàn năm đó não nề nguồn cơn
Phàm nhân muốn biết thiệt hơn
Đón vào lời Chúa thiện chơn tỏ tường
Gioan can đảm diệu thường
Dâng hơi thở cuối mở đường đức tin.

Xuân sang hướng mắt nguyện xin
Việt Nam đất nước giữ gìn phúc âm
Cầm quyền đức ái yêu dân
Quốc gia dân tộc tình thâm làm đầu
Cộng đồng thế giới dãi dầu
Tin vào một Chúa ngõ hầu phước an.

Xoá đi vùng tối bất kham
Để ơn linh thánh đổ tràn thiện chân
Mỗi người góp tiếng ân cần
Bất công san phẳng nợ nần thứ tha
Anh em ruột thịt cùng cha
Bên nôi tạo hoá một nhà cõi thiêng.

Hồn Biển, CĐ Đồng Xanh Thơ TGP Sài gòn
3/2/2017