Cát mặn phù sa tuổi trẻ mà
Chục ngàn năm lẻ sức còn xa
Sóng xô gió cuốn phơi lòng biển
Thợ xúc thợ xây đẹp khối nhà
Hạt cát soi mình nghiêng bãi nắng
Dã tràng chớp mắt mở lòng ra
Dã đây cát đó yêu đời thực
Người tuổi trăm năm có thật thà?

Hồn biển-2015