Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: tuổi (2) quê (1) trí (1) Cha (1)
Đăng ngày 12/01/2017 11:25, số lượt xem: 296

Tuổi mới một tuổi mới
Là ta chính là ta
Thân hoa cùng thân hoa
Trẻ khoẻ thêm trẻ khoẻ

Thơ trẻ trong thơ trẻ
Phúc may đón phúc may
Nồng say đỏ nồng say
Xuân tuổi tràn Xuân tuổi

Cha gọi Xuân Cha gọi
Thứ tha tình thứ tha
Quê xa đó quê xa
Đoàn tụ ngày đoàn tụ

Ơn đủ nguồn Ơn đủ
Cách xa chẳng cách xa
Bên ta Cha bên ta
Hãy nhớ này hãy nhớ

Trí mở tâm trí mở
Con thơ thật con thơ
Ươm mơ mùa ươm mơ
Đổi mới hồn đổi mới.

Hồn Biển, thơ cách tân, ngũ ngôn thủ vỹ song điệp.