Quá khứ những nỗi đau
Là hạnh phúc đến sau
Lặng thầm không lời nói
Kết nở nụ Sầu Đâu

Vết thương trái tim đau
Đã tụ trầm hương quý
Tình yêu và phẩm giá
Là quà tặng cho nhau

Hạnh phúc không mòn cũ
Rối tơ lòng đã rũ
Tri ân cuộc đời qua
Xanh tầng xanh rêu phủ

Thượng đế tình trao hiến
Tâm Mắt Ngài hiển diện
Mở lòng đón niềm tin
Trầm hương ta cung tiến.

2/7/2017, cảm hoạ với nữ sỹ Thi Hoàng