Vừng hồng rạng ửng trộn màu đêm
Phơn phớt âm u ngọn gió mềm
Buông khẽ chuông sư lòng cốc tịch
Vội vàng gót mẹ tiếng rao êm.

Gà gáy nối đưa tiếng mõ tan
Ậm ừ câu kệ thoảng sương màn
Khơi xa sóng lận mây nhoà xám
Vườn giáp ao sôi bóng vỡ lan.

Màn đông muộn rớt chút u tình
Bẽo lẽn xa trông ánh rạng minh
Vạn vật vươn vai nguồn sống mới
Thiên an mở mắt áo hoa xinh.

Lời thầm ai tỏ cùng Thiên Chúa
Chúc tụng Cha yêu Đấng Trường Xuân.

Sớm rất sớm vùng duyên hải Bà Rịa
6/1/2016