Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: mẹ thiên nhiên (1) tạo hoá (9) con tim (4) trí lòng (1)
Đăng ngày 17/12/2016 21:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 17/12/2016 22:01, số lượt xem: 501

"Mọi người ngạc nhiên ca ngợi rằng:
Ngài làm mọi sự đều tốt lành!"
(Mc 7: 37)

Trí lòng hỡi, lắng tình tôi
Tim yêu rưng rức bồi hồi nhịp khoan
Hỏi sao nặng gánh đa đoan
Trí mơ lòng mộng tiền vàng viển vông
Sang giàu chẳng thắm má hồng
Chức cao danh vọng lũ đồng phố sông.

Lụt dâng dâng cả biển Đông
Mẹ thiên nhiên hứng bão dông một đời
Đất cha nhão nhát cầm hơi
Con tim lỗi nhịp, lãi lời lương tâm
Trí lòng hỡi, thế lực ngầm
Chẳng qua tự diệt tai ương nhận vào.

Ai đây? Tạo Hoá thức thao
Cội lòng trí tuệ Ngài trao truyền đời
Đất trời vũ trụ chơi vơi
Là dành ta đó cơ ngơi vĩnh hằng
Con người đừng để muộn mằn
Phút giây hiện tại sửa ngay lối đường.

Con tim nhịp vỗ yêu thương
Tâm giao nhân loại đại dương một nhà.

17/12/2016
Hồn Biển tâm giao cùng nữ sỹ họ Bùi.