Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: đức tin (146) thiên duyên (243) mùa thu (98)
Đăng ngày 06/07/2015 10:53, số lượt xem: 509

Anh mong tình thu đợi cả mắt thu
Dẫu trễ mùa em nhớ thời cứ đến
Gởi tâm hồn ra đúng lịch lời ru
Anh sẽ héo mòn khi ôm kỷ niệm

Anh đâu nói dấu thu vầng mây trắng
Mưa mất rồi chẳng có lá khô hanh
Thu sống thở là tim anh rạo rực
Trường sinh tồn nhạc trưởng nhịp không xanh

Anh vẫn giữ thu xưa trong trang vở
Một lá gọi mùa cũng nghe xào xạc
Có kỷ nguyên nào nhân loại hết thu
Trang vở anh em là thần báu vật.

Thì thu đó lòng lắm lúc ngổn ngang
Bật khóc ngay giữa trưa nồng phượng nở
Rớt gió chiều mát rượi cả hè sang
Đám học trò kháo nhau vào thu nhỡ

Em thu rồi hờn chi cánh én lạc
Lá cứ khô bên mầm xuân nhú lộn
Thảng cuộc đời sảy kỳ hội giao hoan
Thì Ngưu lang vẫn về bên Chức nữ

Thu em đến thì bốn mùa cùng đến
Ơn lộc sủng Thiên Chúa vẫn đều trao
Cho đất mới đón Tin mừng cứu độ
Giữ nhịp thở thiên nhiên ngày biến động

Cảm tác theo thi phẩm của nữ sĩ Từ Nguyễn.