Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: ánh xuân (1) thu (3) tim cấm (1) giọt đông (1)
Đăng ngày 18/11/2016 22:45, số lượt xem: 238

Thu chắt giọt đông chắt ánh xuân
Thu sao vàng nắng hạ đằng vân
Thu tràn âm lặng trong tim cấm
Thu rúc điệu ru giữa bụi trần.