Mỗi ngày mỗi thiện ý lúc hừng Đông
Là cảm thức tạ ơn đêm an nghỉ
Là mở lòng đón nhận ánh nhật hồng
Là ca khen Chúa tôi tình khôn ví.

Mỗi giờ mỗi thiện ý lúc lao công
Là góp sức Thiên Chúa Cha xây dựng
Là dâng hiến bổn phận với cộng đồng
Là thành toàn xác thân trong linh hứng.

Một phút trôi mỗi thiện ý yêu thương
Là toả hương trên vầng mây hoan chúc
Là diệu thường mưa sương giọt sợi vương
Là quyến luyến là khiêm cung vâng phục.

Một tích tắc một giây ngân thiện ý
Của nhịp tim bơm huyết nhục hồng đào
Là da diết một nghĩa thiết đồng bào
Dâng tất cả về cội nguồn thiên ý.

Đón chào ngày mới
9/11/2016