Trời Nam đó tôi cùng trò nắng
Buổi học đường phượng lắng đỏ sân
Không cùng bạn Bắc mùa bân
Thở ra sương khói rét ngần ấy thôi

Bầy se sẻ chăm xoè cánh gió
Cũng tan trường lối ngõ lao nhao
Ngọn bàng biển sóng xôn xao
Tôi về phố lớn đón chào ngày mai

Hàng dầu đứng ngó nhìn vuông cửa
Chàng thanh niên đã nửa bâng khuâng
Dường như đất thoảng hương Xuân
Con đường tận hiến lâng lâng trí tình

Mây thinh không lộ trình son sắt
Rặng liễu vàng con mắt bình yên
Quãng này nắng mới an nhiên
Ngập tràn độ lượng Cha hiền cùng đi.

Đường dài sỏi đá vẫn ghi
Nhật trình sánh bước vân vi chốn đời.

Hồn Biển, cảm hoạ cùng nữ sỹ Tú Yên, 17/1/2018