Thầy về thiên quốc xa xăm
Tình yêu để lại tháng năm diệu vời
Là Lời sống mãi ngàn khơi
Là tâm thánh thể ngự nơi điện thờ
Nguyện vâng qua mỗi vần thơ
Con được thờ lạy Chúa Trời uy linh.

Thầy trao Phép rửa ân tình
Cùng trời đất mới tái sinh nhân loài
Thầy là trưởng tử quyền oai
Xướng Danh Thiên Chúa trên ngai cửu trùng
Lệnh truyền Giáo hội tận trung
Vì yêu tiến bước cánh chung cùng Thầy.

Giới răn Thiên chúa tỏ bầy
Trong khuôn mặt mới đủ đầy trí tri
Một nhịp sống một khắc ghi
Yêu người yêu Chúa lối đi diệu thường
Càng dài gang tấc tình thương
Càng gần cột mốc quê hương nước trời.

Sống trong danh Chúa Ba Ngôi
Chia vui trời mới đời trôi nhiệm mầu
Vút cao và lắng thật sâu
Nghe Lời Ngài tỏ đêm thâu mộng trần
Thở trong sương sớm hồng ân
Làm con người mới trong ngần trí khôn.

Chắp tay tươi tắn linh hồn
Một giây thờ phượng càn khôn chói loà
Mỗi ngày con nước thuyền qua
Triều dâng thánh hiến nở hoa phụng thờ
Con lại muốn kết thành thơ
Tung hô Thiên chúa giấc mơ tựu thành.

Hồn Biển, GX Mông Triệu, sáng chúa nhật mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, 28/5/2017.
" Suy niệm tin mừng: Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".”(Mt 28, 16-20)