"Chính Ngài
đã yêu em từ muôn thuở
Em đang đi
trong Ánh Mắt của Ngài."

Ngài trao em một quả tim
Em mang hiến hết đường tình nhân gian
Hiến từng nhịp đập cơ hàn
Chia ai trọn vẹn hơi làn mong manh
Ngực em ấp mái đầu xanh
Trao dòng sữa ngọt ngọn ngành đơm bông

Đời kia đã nở môi hồng
Đắng cay em bón ruộng đồng tốt tươi
Não nề nước mắt đầy vơi
Gàu sòng em tát ra khơi cùng Ngài
Theo Ngài trên chiếc thuyền nan
Ngài chèo em chống hoà chan nỗi đời.

Tâm giao cùng nữ sỹ Thi Hoàng