Nếu con biết hát, bản tình ca đầu sẽ riêng tặng Cha
Nếu con biết nhạc, viết dấu lặng trầm tràn lệ dâng Cha
Nếu con biết múa, nhịp bơi vào sóng mắt tình Cha
Nếu con biết yêu, ôm hết mọi người để đón Tâm Cha.

Mà vì con chưa biết, nên suốt ngày bì bõm những vần thơ
Mà vì con rhút nhát, nên bao đêm chỉ nhóm lửa làm thơ
Mà vì con tất bật, muốn yêu Cha tới tận cùng của những ý thơ
Mà vì như thế đó, con được Cha thương đọc hết các trang thơ.

Chẳng là tình tơ vương nơi chàng thi sỹ
Chẳng có đỉnh điểm nào danh vọng hoa mỹ
Chẳng chiếm hữu tư riêng xây nỗi niềm đố kỵ
Chẳng thành tác phẩm để lưu danh hằng bao thế kỷ.

Con chỉ có Cha
Thơ lòng con
Nhỏ bé.

Jos. Cao Thái-Sài gòn Mông Triệu