Đăng ngày 02/10/2016 22:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Dã Tràng Cát vào 02/10/2016 22:31, số lượt xem: 243

Chân cùng gió cánh cùng mây
Đông sơ thuở độ xum vầy cố hương
Tiền nhân lớp lớp miền thương
Nhạc lòng cảm tạ ân vương nỗi niềm
Sông Tương nghiêng mắt ngưỡng chiêm
Sóng tình Thượng đế trao điềm Thánh linh.

Cõi người chạm ngõ trường sinh
Phù dung cánh mỏng tỏ mình thiện chân
Bình minh nhân loại đến gần
Sáng hiền tâm thức trong ngần thiên nhiên
Cổ kim kim cổ toạ thiền
Đúc thành phẩm hạnh Ý Thiên diệu kỳ.

Dâng lên trọn nỗi vân vi
An lòng tín thác tuổi thì thơ ngây
Thiện nhân
Thiên Hạo
xum vầy.

Hồn biển, 28/9/2016