15.00
1 người thích
Từ khoá: chàng rể (1) bọt biển (1) cỏ xanh (1) sầu vạn cổ (1)
Đăng ngày 29/12/2016 23:37, số lượt xem: 265

"Vậy hãy tỉnh thức,
vì các con không biết ngày nào, giờ nào"
(Mt 25, 13)

Khi tôi bơi ra biển tôi hỏi về Cha tôi
Biển tràn khơi nước thẳm
Thắm trời xa vạn dặm
Lóng lánh sóng lòng trôi
Ngọn lỡ vỡ bồi hồi
Triệu bọt biển tinh khôi
Biển khi nào biển lắng?

Khi tôi sải bước đường tôi hỏi về Cha tôi
Đường dài xa bất tận
Lòng giục lòng phấn chấn
Bụi phủ mờ kiên nhẫn
Chân bước mắt vấn vương
Trải nghịch lý đời thường
Đường trần xa chi hỡi?

Khi tôi ra đồng cỏ tôi hỏi về Cha tôi
Cỏ xanh rì óng mượt
Vũ diệp lá lướt mềm
Gởi tiếng lòng say êm
Trao ý tình tha thướt
Quãng ngắn cứ dài thêm
Cỏ có sầu vạn cổ?

Khi tôi về trường cũ tôi hỏi về Cha tôi
Phượng say nắng ngày hè
Nhẩn nha từng cánh đỏ
Sẻ bầy chim vẫn đó
Ríu rít giữa trời ve
Xanh tuổi mới học trò
Mầu thời gian có cũ?

Khi quét lá chiều nay tôi hỏi về Cha tôi
Tiếng cổng kêu kẽo kẹt
Thạch thảo hiền mắt khép
Đá cúi đầu lặng thinh
Hạt cát gió đưa tình
Hoàng hôn tìm nét đẹp
Lá hỡi còn trung trinh?

Khi tôi bắt gặp mình tôi hỏi về Cha tôi
Con tim sai nhịp đập
Lỗi tội không nơi nấp
Lương tâm vốn ngủ say
Chàng rể đến chẳng hay
Lỡ chuyến tàu vận mệnh
Hồn tôi hỡi người đâu?

29/12/2016