Con Sóng vẫn ở đây con Sóng vỗ
Tỉ tỉ năm rồi tràn theo bão tố
Sóng reo sóng với tới tận chân mây
Xuống hỏi thăm Người vào mùa vũ hội.

Con sóng vẫn chuyển mưa con sóng tắm
Một năm bốn mùa thân trời thăm thẳm
Sóng hoà ca Mắt Trời thật say đắm
Vũ khúc tình yêu sinh quyển giao hoà.

Con sóng vẫn âm trầm con sóng ngủ
Gối chiếc trăng thanh ôm cùng tinh tú
Sóng mơ tiếng Người từ miền xa cũ
Rưng rức yêu thương giấc thuỷ triều lên.

Con sóng vẫn hiện hình con sóng nước
Hạt thuỷ cầu trường sự sống trong veo
Đời phải động biển ải phải gieo neo
Đón linh hồn nhân gian vào Tín Ước.

Cùng vào thao thức với Tú Yên
Đêm Trung thu 15.9.2016