Ta biết tìm đâu chân thiện mỹ
Nếu không là đi suốt tâm lòng
Gặp Cha giữa chốn sâu thăm thẳm
Tận cùng ngọc thất trái tim trong

Cha dắt ta đi giữa vạn đời
Chỉ ta say đắm nụ cười tươi
Dạy cho nếm trải đừng khô lệ
Tình có vơi đầy vẫn bến thương

Cha thấu lòng người mọi thế nhân
Thuở còn nôi mẹ đã thiện chân
Lăn lóc cuộc đời nên chai sạn
Vẫn còn chân lý giữa phù vân.

Cái đẹp nguyên tuyền khiến ngẩn ngơ
Phảng phất châu thân mỗi con người
Ước nguyện Thánh Linh ươm lòng sáng
Rạng rỡ trong ngoài tuyệt phẩm thơ.

Ta cứ mơ hoa cứ giấc tiên
Chân còn đạp đất với mẹ hiền
Tay luôn làm việc hồn nhẹ bổng
Một cõi địa cầu một cõi thiên.

Chẳng ở đâu xa Chân Thiện Mỹ
Ngay giữa trí lòng có Chúa ta.

Giấc suy tư trưa Hà Nội, 22/3/2013