Tâm yêu tâm cứ nỉ non
Xác thân con được bào mòn tháng năm
Tìm Cha tìm giữa trăng rằm
Mắt con ngước ngắm thiên hằng thờ Cha.

Tâm yêu đau đáu thật thà
Tin mừng suy niệm kết hoa mỗi ngày
Nồng say Thiên Ý nồng say
Cha cho thông hiệp nơi này thế gian.

Tâm yêu tâm chẳng nghèo nàn
Được Cha chăm sóc khó than nửa lời
Trí tri suối mát nôi đời
Quy theo hướng thượng Nước trời chảy tuôn.

Tâm yêu nối mạch thượng nguồn
Cội lòng thương xót Cha tuôn huyết đào
Dưỡng con ngày tháng thanh cao
Mong con trung tín cao rao Tin mừng.

Tâm yêu ngọn lửa bập bùng
Cội yêu ánh sáng muôn trùng biển khơi
Dâng Cha dâng cả cuộc đời
Được Cha dẫn lối rạng ngời đức tin.

Hồn Biển, 4/7/2017, cảm hoạ cùng Madalena Thy Hoa.