Con thuộc về Cha Tình Cha bất biến
Con ngước dâng Cha ý tình mãnh liệt
Con nhỏ nhoi thôi Lòng Cha nghĩa thiết
Hạnh phúc đời con Mắt Cha hiển diện

Cha thuộc về con dặm đường lữ thứ
Cha ngự tim con nỗi niềm tâm sự
Sóng gió chất chồng Cha cứ bên con
Đón những đau thương gượng nhẹ nụ cười.

Tay Cha nắm dắt triệu triệu bàn tay
Tay Cha gõ nhịp sự sống trọn ngày
Tâm Cha tha thiết cơn gió chiều nay
Tặng trao đất trời chắp cánh ngày mai.

Tung con bay cao mặt trời chân lý
Cha nhoẻn miệng cười đời con thi vị
Ánh sáng tình thương hoá thân kỳ vỹ
Sự Thật là Cha sự sống từ Cha.

Jos.Cao Thái-19/8/2016 những ngày khởi đầu IC