Này những trái tim thương đau
Tấm linh hồn đã nát nhàu
Vực trần gian đầy đau khổ
Trái Tim Chúa bị đâm thâu.

Ngài tự hiến xuống vực sâu
Ôm đoàn con giữa trời ngâu
Lời đã trao Lời Hằng Sống
Lửa nhiệm linh Lửa nhiệm mầu.

Có cất lên khúc bi thương
Giọt lệ rơi đồi thập tự
Lời tạ ơn trong thi tứ
Đón vào lòng đấng tình vương.

Con tim bửu huyết vô ngần
Cứu nhân loại dưỡng hồng ân
Người mỗi người là vô giá
Đừng dại dột bước vong thân.

Chỉ cần tin Chúa nhân từ
Tình yêu thực chẳng ảo hư
Đau thương mấy độ riêng tư
Góp vào xây miền vĩnh cửu
Lòng trao phụ tử cùng Người.