Rừng mây trĩu nặng trút mưa sầu
Săng sái nhân gian thuốc đắng đau
Miệng yến mắt câu thêm ngọt lắng
Xanh trời rạng đất nở tình đầu

Căng phổi ngực tràn vượt thế nan
Bình minh vươn nắng khoả ngọn bàng
Xinh tươi Tạo hoá ngời môi thắm
Chào đón Ngôi Cha chót đỉnh thang

Bước vào ngày sống rộn ơn đời
Sự thật ngỡ ngàng những nổi trôi
Tay bắt mắt chào anh với chị
Tin Mừng chia sẻ hiệp Ngôi Lời

Nghịch cảnh ngược ngang vẫn mỗi ngày
Dại hoa cây tội ảo hương bay
Mắt chai miệng đá con tim lỗi
Em sẻ lòng em anh có hay

Tối qua hiu hắt chẳng vơi niềm
Nấc nguyện lòng đau quyện bóng đêm
Linh hứng Cha trao dâng trọn hết
Mong ai no đủ dứt cơn thèm

Sang rồi buổi mới thoả tình đầu
Dung dẻ dung dăng cười thật lâu
Trải hết tình riêng trên ngọn sóng
Khổ đau cuộn chảy suối Ân sâu

Chúa Trời nâng giấc mộng miên trường
Hiện thực tình thân kết bốn phương
Nghèo khó Cha trao vào cõi phúc
Nguồn vui vĩnh cửu thoả tơ vương

Cảm hoạ với nữ sỹ Thi Hoàng (Ninh Bình) qua thi phẩm “Hãy vững niềm tin”.
Sài Gòn, 5/10/2015