“”Vừng đông thức sớm qua đêm lạnh
Mắt mở chói loà ánh chiếu xa
Đời qua mấy thuở xông pha
Sinh sôi con cháu thật là nữ nhi

Ngàn dặm ấy phân li cuối bước
Kết hồng hoang giao ước phận người
Trăm năm đến cõi trời tươi
Tứ thơ trọn ý điểm mười cuộc thơ

Mượn tinh tú kết tơ ý nghĩ
Trên học điều thiện mỹ ngàn sao
Dưới nhìn nước chảy đá bào
Lắng vào nguồn cội xôn xao hết buồn

Tạo hoá mở tâm thơ cần mẫn
Mỗi câu từ dấu ấn tụng ca
Ướm bay lên đón ánh ngà
Lung linh tỏ tỏ trời soi tỏ đời.

Hồn Biển, 21/1/2017 cảm tác với nữ sỹ Sarah Lieng Nguyen. Thương tặng chị Sarah và nàng Thu Đỗ sáu con bài thơ song thất lục bát, tập hoạ đầu tiên trong đời.